OM HELLAND SKOGDRIFT TENESTER : SKOGDRIFT | TREFELLING
 
 
 
SKOGDRIFT


Er bestandet hogstmodent eller kan det stå litt til?

Kva slags hogstform er best med tanke på å få opp ny skog?

Er det noko anna ein må ta omsyn til; frostfare, spesielle naturverdiar eller liknande?

Ungskogpleie nå eller vente litt?

Planting eller naturleg forynging etter hogst?

Bør det tynnast, og kor mykje bør takast ut?


Forskjellige vekstplassar og tilstanden i det enkelte skogbestand krev forskjellige val.

Helland Skogdrift kan bistå i heile prosessen frå planlegging til utført oppdrag. Alle hogstoppdrag blir utført manuelt.
Du kan også få hjelp med administrasjon av oppdraga, som plantebestilling og innmelding av tømmer.


Alt innhold på desse sidene er © 2012 Helland Skogdrift. Kopiering er ikkje tillete uten eigars samtykke. Web: